Podmínky pobytu

Podmínky pobytu

Pokoj, který je pro Vás připraven, je dostatečně velký, pokud budete mít chuť cvičit nebo i tančit. Je dokonale zastíněn a oddělen od ostatního dění tmavou chodbičkou a propojen s koupelnou a splachovacím záchodem.
Koupelna je vč. rohové vany veliká, jsou zde 2 umyvadla. I zde je možnost cvičení. Záchod je oddělený od koupelny, je splachovací.
Většinu dne je zde klid, sem tam doléhají jen slabě zvuky z ulice. Pouze ve výjímečných případech se může objevit větší hluk. Nbízíme špunty do uší pro Vaši větší pohodu.

DSC00158DSC00159

Funguje zde normální ústřední topení, které si můžete regulovat. V těchto dnech jsme instalovali klimatizaci, neboť pokoj je obrácen na jihovýchod a v létě by tam bylo veliké teplo.

Vybavení

DSC00509 DSC00510

Dále máte k dispozici:
 • lůžkoviny, deka, polštář,
 • toaletní papír,
 • mýdlo na přírodní bázi,
 • ručníky,
 • sprchový gel,
 • jogová podložka a meditační polštářek,
 • přehrávač USB/CD/MP3 a nahrávky na CD – meditační hudba, Čtyři dohody od Dona Miquela Ruize, Meditace, meditační hudba na USB a Tajemný cizinec od Marka Twaina atd.

Kontakt s průvodcem během pobytu ve tmě dle domluvy při nástupu. Stravu přinášíme jedenkrát denně (bližší info v záložce Strava). V případě vegetariánské stravy teplé jídlo dodáváme v termoskách. Jídlo postavím v chodbičce na poličku, zaťukám pokud si přejete být informováni o dodání stravy popř. pro případ Vaší urgentní potřeby ústní komunikace (upozorňuji, že přerušovat svojí samotu rozhovorem doporučuji opravdu jen ve výjímečných případech). Jinak osobní rozhovor až na konci pobytu. Pokud nemáte zájem, odcházím. Můžete se sami zamknout pro Váš lepší pocit, ale nikdo Vás nevězní. Máme druhý klíč pro případ nutnosti (nouzové situace). Jakékoli požadavky můžete napsat na papír a dát na poličku k jídlu.
Pro případ nejvyšší nouze nám můžete volat mobilním telefonem. Zaškolení, seznámení a veškeré nutné informace při nástupu.
Hlavní komunikace a sdílení s průvodcem probíhá po skončení pobytu ve tmě formou rozmluvy, kdy se Vám mohu věnovat déle a probrat Vaše prožitky tak, abyste je následně zúročili ke svému lepšímu duchovnímu růstu.

Co s sebou? Pohodlné volné oblečení, kartáček na zuby a zubní pastu,amulet, talisman, přívěšek, kamínek, Váš předmět osobní obliby, hudební nástroj, vlastní šátek nebo masku na spaní,
případně i vlastní špunty do uší pro citlivější jedince. Jsou tady nějaké k dispozici, ale nemusí všem vyhovovat.
další už nechám na Vás… 1-8107755a

Ostatní podmínky pobytu

Součástí vstupního pohovoru je seznámení se a podpis čestného prohlášení, jehož obsah uvádíme níže:

Čestné prohlášení

 • Prohlašuji, že jsem plnoletý/plnoletá, svéprávný/svéprávná, duševně zdravý/zdravá a ve svém jednání svobodný/svobodná. Při plných smyslech, dokonale informován/informována a po zralém uvážení pak činím i všechna následující prohlášení.
  Netrpím žádnou formou psychického onemocnění a nikdy jsem nebyl/nebyla pro taková onemocnění léčen/léčena. Netrpím fobií neslučitelnou s pobytem ve tmě či v uzavřeném prostoru.
  Nejsem závislý/závislá na alkoholu, drogách, psychofarmakách, nikotinu, ani jiných psychiku ovlivňujících látkách.
  Nemám potíže s příjmem potravy a nejsem alergický/alergická na žádná jídla, nápoje ani jiné alergeny.
  Nemám diagnostikovány žádné oficiální medicínou nazývané civilizační choroby jako je rakovina, kardiovaskulární a srdeční choroby, poruchy oběhového systému, diabetes, ani jiné. Nemám žádné infekční onemocnění. Nejsem ve vyšším stupni těhotenství než pátém týdnu a nejsem rizikově těhotná.
  Prostudoval/prostudovala jsem si internetové stránky poskytovatele. Všechny podmínky i okolnosti pobytu ve tmě mě byly podrobně vysvětleny a mé dotazy zcela zodpovězeny při vstupním pohovoru. Vzal/vzala jsem na vědomí zejména nebezpečí držení hladovky (půstu) při pobytu ve tmě. Jsem nekuřák/nekuřačka, anebo se při pobytu ve tmě zcela zdržím kouření.
  Pro pobyt ve tmě jsem se rozhodl/rozhodla zcela svobodně. Je mi zřejmé a jasné, že pobyt mohu kdykoliv ukončit nebo přerušit a odejít na světlo, protože nejsem v pobytových prostorách nijak uzamčen/uzamčena ani omezen/omezena na svobodě pohybu.
  Zavazuji se ukončit, nebo přerušit pobyt ve tmě, anebo alespoň informovat personál okamžitě, jakmile zaznamenám jakákoli fyzická nebo duševní negativa nebo pokud se pro mne pobyt stane jakkoli nekomfortním.
  Souhlasím s tím, že personál je oprávněn můj pobyt v zařízení ukončit kdykoli zjistí, že obsah tohoto prohlášení není pravdivý, úplný, nebo není z mé strany plněn. Souhlasím s tím, že stejné oprávnění přísluší personálu za situace, kdy okolnosti (zdravotní, přírodní, společenské, technické) zapříčiní, že můj pobyt v zařízení přestane být bezpečným nebo přínosným.
  Vše, co jsem prohlásil/prohlásila je pravdivé a úplné. Vše, co jsem se zavázal/zavázala konat nebo nekonat, bezezbytku dodržím. Beru na vědomí, že to je podmínkou bezpečného, ale i příjemného a přínosného pobytu ve tmě, pro který jsem se rozhodl/rozhodla.

Napsat komentář