Terapie tmou

Panorama of the many burning candles

Terapie tmou náleží k archaickým metodám sebepoznání. Nepřetržitá noc znamená radikální konfrontaci se sebou samým. Temnoty, v níž člověk pobývá o samotě jeden až sedm týdnů, se využívá jako prostředku k návratu k mentálním a transpersonálním procesům.

Terapii tmou aplikoval už třeba Jan Lucemburský na svém malém synovi Václavovi (Karel IV), když ho vzal matce a na dva měsíce ho zavřel do temného sklepení hradu Lokte. Prý mu to prospělo a rozvinulo jeho pozdější vizionářské schopnosti.

V různé formě ji můžete nalézt v různým původních kulturách napříč světem, např. rituály Kolumbijských šamanů – pobyt v temné chýši, jeskynní terapie Etrusků a jiné.
Pobyt ve tmě je jistě zajímavá zkušenost. Nejedná se o zážitkový seminář, takže nic pro nějaké hledače senzací či neuvěřitelných zážitků.

Jeho praktický přínos je jasné, zbystřené vnímání sebe sama, návrat do vlastního nitra, setkání s imaginárními bytostmi, zemřelými, světelnými postavami, přírodními silami a pod.
Pobyt ve tmě se používá k otevírání astrálního těla a dává člověku nahlédnout do svého nitra. Myšlenky postupně odcházejí jedna po druhé, až zůstanete jen sami se sebou. Pomůže vám to zklidnit mysl, zbavit se úzkostí, dokonce i nemocí („dunkelterapie“ se používá jako prevence proti onkologickým onemocněním, cévním mozkových příhodám, kardiovaskulárním chorobám, ale i diabetes a obezitě). Můžete rozvíjet své vnitřní prožitky, které jsou jinak potlačeny, pobyt ve tmě přispívá k řešení osobních problémů i k regeneraci.

Šišinka mozková, nepárová tajemná žláza, umístěná za “třetím okem“ mezi hemisférami, produkující mimo jiné hormon melatonin, regulující rytmus spánku a bdění, začne lépe pracovat ve svém rytmu. Je zjištěno, že vliv např. světelného a zvukového smogu moderního světa působí na cyklickou funkci šišinky mozkové a vzniklá rušnost a neúplná chaotizovaná funkce může být jednou z příčin mnohých civilizačních nemocí. Pokud vydržíte absolutně bez jediného světýlka, které by šišinku okamžitě ve tmě aktivovalo k činnosti, sníží se vám např. cholesterol, homocystein, budete podstatně lépe a dlouho spát, můžete se potkat a porovnat se strachem ze smrti, zbavit se porodních traumat aj.

Pobyt ve tmě – jedná se o izolaci celkové smyslové deprimace – sedět sám v naprosté tmě bez zvuků.

Tato praktika existuje v Tibetu, je to jedna z praktik Tao v buddhismu a je známá v mnoha kmenových kulturáchPo několika dnech strávených v absolutní tmě, obrazy uvnitř hlavy vycházejí ven a jsou tak reálné jako ve skutečnosti. Tato praktika poskytuje obrovskou expanzi vnímání. Pokud jde o biochemii mozku – tak dlouhé pobývání ve tmě způsobuje nahromadění melatoninu. V další fázi nastupuje pinolin – šišinka mozková vylučuje endogenní inhibitor ( beta-karbolin) enzym MAO – enzym, který rozkládá melatonin.Ve fázi pinolinu je MAO inhibován a z melatoninu v šišince začne syntetizovat pinolin,a následně z něj  5-MeO-DMT, který znovu nerozkládá MAO (protože je inaktivován), takže 5-MeO-DMT ( jako „akašon“) šišinka začíná syntetizovat DMT. To je,  když se obrazy z vaší hlavy začínají pohybovat doslova za hranicemi lebky – a to v přesném slova smyslu. To je místo, kde se plní sny – ihned…

JAK TO VYPADÁ TECHNICKY

Den 1-3 – fáze melatoninová – Fáze snového bdění 

Den 3-5 – fáze pinolinu – První vize,astrální cestování

Den 6-8 – fáze 5 – MeO–DMT – Pomalu se otevírá vnitřní zrak, zvyšuje telepatie, intuice

Den 9-12 – fáze DMT – Vize zesilují, otevírá se vnímání alternativních světů a paralelních realit. Někteří mluví o ultrafialovém a infračerveném vidění v tomto stavu. Pokles potřeby spánku – spánek přichází jako jóga, čili meditace se zachováním neustálého vědomí.

Pobyt ve tmě je dle mé zkušenosti jedna z cest do hlubin naší duše, našeho sebepoznání. Není bez práce a vnitřní disciplíny.

Sebepoznání ve tmě a o samotě má velkou sílu a význam nejen pro duchovně praktikující, ale i pro moderního konzumního, v materialistickém matrixu chyceného člověka.

1-1342621

Edit →